Press Release

Jens S. Transmissioner stärker sin position i Norden genom förvärvet av danska KALTECH Gearservice

Jens S. Group som ingår i Axel Johnson International, har genom sitt dotterbolag Jens S. Transmissioner A/S förvärvat KALTECH Gearservice ApS, från och med 1 oktober 2019. Tack vare förvärvet av KALTECH stärker Jens S. Group sin position på den danska marknaden genom att addera kompletterande tekniska lösningar, inklusive reparations- och underhållstjänster med högt mervärde samt teknisk expertis till den nuvarande marknaden.

Kaltech Se